WŁÓKNA BAWEŁNIANE

W przypadku wyrobów z włókien bawełnianych następnym procesem technologicznym na etapie przygotowania jest merceryzacja mająca na celu  poprawę stabilności, wytrzymałości i zdolności sorpcyjnych włókien oraz nadanie im połysku. Polega na obróbce w roztworze wodorotlenku sodowego. Stosuje się środki wspomagające proces merceryzacji.

Kolejnym procesem w przypadku włókien celulozowych jest bielenie, które ma usunąć naturalną barwę włókien wynikającą głównie z zanieczyszczeń. Najczęściej stosowane metody bielenia to obróbka w roztworze nadtlenku wodoru, podchlorynu i chlorynu sodu. Stosuje się też metodę podchlorynowo–nadtlenkową.

WŁÓKNA WEŁNIANE

W przypadku włókien wełny obróbka wstępna polega na: karbonizacji, praniu i bieleniu.

Karbonizacja-degradacja  zanieczyszczeń roślinnych w gorącym roztworze kwasu siarkowego. Następnie mechaniczne ich usunięcie oraz neutralizacja.

Pranie wstępne ma na celu usunięcie substancji naniesionych we wcześniejszych operacjach. Pranie ma spowodować zwiększenie zwilżalności i chłonności włókien wełnianych ułatwiając ich dalszą obróbkę. Najczęściej stosuje się pranie wodne z użyciem odpowiednich detergentów lub pranie rozpuszczalnikowe.

Stosowane środki do bielenia to nadtlenek wodoru. Można dodatkowo przeprowadzić bielenie środkiem redukcyjnym, stosując hydrosulfit.

WŁÓKNA POLIESTROWE I POLIAMIDOWE

Wyroby z włókien sztucznych i syntetycznych.

Pranie wstępne ma na celu usunięcie wcześniej naniesionych preparacji i środków pomocniczych.

Stabilizacja termiczna – obróbka gorącym powietrzem w celu zapewnienia stabilności kształtu.

  • Oleje dziewiarskie
  • Środki wykańczające do procesów przędzenia
  • Środki wykańczające do produkcji włóknin
  • Natłustki
  • Środki do preparacji włókna ciętego
  • Środki do preparacji filamentów
  • Środki do preparacji taśm
  • Środki wykańczające do taśm