W przypadku wyrobów z włókien bawełnianych następnym procesem technologicznym na etapie przygotowania jest merceryzacja mająca na celu  poprawę stabilności, wytrzymałości i zdolności sorpcyjnych włókien oraz nadanie im połysku. Polega na obróbce w roztworze wodorotlenku sodowego. Stosuje się środki wspomagające proces merceryzacji.

 

Kolejnym procesem w przypadku włókien celulozowych jest bielenie które ma usunąć naturalną barwę włókien  wynikającą głównie z zanieczyszczeń. Najczęściej stosowane metody bielenia to obróbka w roztworze nadtlenku wodoru czy podchlorynu i chlorynu sodu. Stosuje się też metodę podchlorynowo–nadtlenkową. Środki pomocnicze stosowane w tym procesie.

 

W przypadku włókien wełny obróbka wstępna polega na: karbonizacji, praniu i bieleniu.

Karbonizacja-degradacja  zanieczyszczeń roślinnych w gorącym roztworze kwasu siarkowego. Mechaniczne ich usunięcie. Neutralizacja.

Środki pomocnicze

Pranie wstępne -usunięcie substancji naniesionych we wcześniejszych operacjach. Pranie ma spowodować zwiększenie zwilżalności i chłonności włókien wełnianych ułatwiając ich dalszą obróbkę. Stosuje się pranie wodne z użyciem odpowiednich detergentów lub pranie rozpuszczalnikowe.

Stosowane środki to Bielenie-stosuje się najczęściej nadtlenek wodoru. można dodatkowo przeprowadzić bielenie środkiem redukcyjnym, stosując hydrosulfit.

Środki pomocnicze

Wyroby z włókien sztucznych i syntetycznych.

Pranie wstępne-w celu usunięcia wcześniej naniesionych preparacji i środków pomocniczych.

Stosowane środki

Stabilizacja termiczna – obróbka gorącym powietrzem w celu zapewnienia stabilności kształtu.

  • Coning oils
  • Finishes for secondary spinning
  • Finishes for spunbonds
  • Needlefelt lubricants
  • Spin finish for filaments
  • Spin finish for staple fibres
  • Spin finish for tapes