WSZECHSTRONNY I UNIWERSALNY  LAMINAT POLIESTROWY PŁYTA WZMACNIANA WŁÓKNEM SZKLANYM

LAMILUX Gewebe obejmuje laminaty poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym, z odpowiednio wyważoną zawartością szkła. Laminaty występują opcjonalnie z warstwą żelkotową, w związku z czym odznaczają się bardzo wysoką odpornością na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych. Zastosowanie żelkotu zmniejsza dodatkowo odwzorowanie struktury tkaniny. Wzmocnienie z rowingu laminatu poliestrowo-szklanego zwiększa wytrzymałość mechaniczną i pozwala uzyskać niższy współczynnik rozszerzalności liniowej.

WARIANTY

LAMINAT POLIESTROWO-SZKLANY JEST DOSTĘPNY

 • w grubościach od 0,8 mm do 5,0 mm
 • w szerokościach do 3,2 m
 • laminat poliestrowy w postaci płyt lub rolek
 • w różnych kolorach: paleta RAL, NCS oraz odcienie dobierane na zamówienie klienta
 • z matową powierzchnią
 • z powierzchnią żelkotową dla zapewnienia maksymalnej odporności na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych
 • powierzchnia żelkotowa może zostać wzbogacona o efekt antybakteryjny
 • z elastycznym systemem żywic do zastosowań wymagających wyginania
 • z powierzchnią udoskonaloną w celu redukcji zarysu włókien (plus)
 • pozostałe grubości, wymiary oraz kolory na zamówienie
 • strona wewnętrzna laminatu w różnych wariantach (gładka, koronowana, szorstkowana, delikatnie szorstkowana) na zamówienie

ZALETY PRODUKTU LAMILUX GEWEBE

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • niski współczynnik rozszerzalności liniowej
 • doskonała odporność na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych
 • niezmiennie wysoka jakość dzięki zautomatyzowanemu i stale kontrolowanemu procesowi produkcji
 • łatwe czyszczenie

BRANŻE

 • branża kamperowa
 • branża pojazdów użytkowych
 • branża autobusowa
 • medycyna i higiena

DOSTĘPNE WARIANTY

 • z matową powierzchnią (matt)
 • w wariancie elastycznym do zastosowań wymagających wyginania (flex)
 • w wariancie X-treme (Epoxy) z lepszymi właściwościami technicznymi (X-treme)
 • z udoskonaloną powierzchnią spełniającą potrzeby wysokich wymagań wizualnych (plus)
 • ze zwiększoną odpornością na uderzenia (ok. 48% zawartości szkła) i specjalnym utwardzaniem (SH)
 • z tkaniną delikatną (VG 50)
 • wariant odporny na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz odporny na chemikalia (żelkot)

DODATKOWO LAMINAT GEWEBE LAMILUX
MOŻE BYĆ POKRYTY WARSTWĄ ANTYBAKTERYJNĄ

POTRÓJNE DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE:

 • ograniczenie metabolizmu wskutek dezaktywacji enzymów komórkowych
 • zniszczenie błony komórkowej
 • uniemożliwienie replikacji DNA

 

DODATKOWE BEZPIECZEŃSTWO

LAMILUX AntiBac pomaga w niwelowaniu naturalnych wahań występujących podczas czyszczenia i dezynfekcji dzięki swojemu permanentnemu działaniu w każdym miejscu powierzchni ściennych i sufitowych. Pozwala to na dodatkowe zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa higienicznego.

Dezynfekcja oznacza co najmniej 105-krotną redukcję liczby zarazków, zatem wskutek działania LAMILUX AntiBac przeżywa mniej niż 10 na 1 000 000 zdolnych do rozmnażania zarazków.

Licząc od momentu rozpoczęcia dezynfekcji, proces rozmnażania zarazków ponownie przybiera na sile w tempie wykładniczym. Często już w tym momencie osiągany jest poziom krytyczny, zanim wzrost populacji zostanie zahamowany poprzez ponowne czyszczenie.

Stała dezynfekcja po zastosowaniu LAMILUX AntiBac polega natomiast na natychmiastowym zahamowaniu rozprzestrzeniania się bakterii. Powierzchnia jest dezynfekowana w trybie ciągłym, 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

BEZ LAMILUX ANTIBAC

Czyszczenie i dezynfekcja nie zawsze są we wszystkich miejscach równie skuteczne.

 

Z LAMILUX ANTIBAC

LAMILUX AntiBac daje gwarancję ciągłej dezynfekcji w każdym miejscu powierzchni – również w obszarach trudno dostępnych.

 

DZIAŁANIE DŁUGOFALOWE I STABILNOŚĆ

 • Uwalnianie jonów srebra na poziomie   poniżej dopuszczalnego limitu w kontakcie z żywnością zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie produktów biobójczych (50 ng/g)
 • Teoretyczna trwałość: 55 lat (= maks. czas uwalniania jonów srebra i tym samym efektu antymikrobowego przy dwukrotnym czyszczeniu dziennie) przy użyciu metody czyszczenia o maksymalnej agresywności za pomocą rozcieńczonego kwasu azotowego (HNO3 w temp. 40°C)
 • Ekspozycja na laboratoryjne warunki pogodowe wg normy DIN ISO 4892-A-2, 1000 h
 • Test kondensacji pary wodnej 40°C, 100% wilg. wzgl. (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)
 • Test cyklicznych zmian temperatury 8 h: 80°C / 16 h: -25°C, 6 tygodni (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)
 • Przechowywanie w temp. 80°C przez 6 tygodni (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)

Skuteczność wobec następujących zarazków wg standardów JIS Z 2801, DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149

Bacillus subtilis, Burkholderia cepacia, Clavibacter michiganensis, Enterococcus faecium, Erwinia amylovora, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas syringae, Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens), Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Aureobasidium pullulans, Candida albicans, Fusarium solani, Microdochium nivale, Penicillium funiculosum, Scopulariopsis brevicaulis, Streptomyces abikoensis, Trichophyton mentagrophytes, bakteriofag MS2 i inne.

 

BEZPIECZEŃSTWO

BIOKOMPATYBILNOŚĆ
Cytotoksyczność in vitro: ISO 10993-5
Mutagenność: OECD TG 471
Test alergenowy: Local Lymph Node Assay (LLNA)
Tolerancja testowana dermatologicznie: OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406
Działanie drażniące na oczy: HET-CAM-Test
OECD TG 406
Badania toksyczności inhalacyjnej: OECD TG 413
Tolerancja testowania doustnie: OECD TG 408
Toksykologia rozwojowa i teratogenność: OECD TG 413
OECD TG 422
EKOTOKSYKOLOGIA
Organizmy wodne: OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221
Mikroorganizmy: OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155
Organizmy ziemne: OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1
Osad czynny: OECD TG 303, 209
Oczyszczalnie ścieków: Nie wpływa na nitryfikację oraz wydajną i wysoką szybkość eliminacji nanocząsteczek srebra (najgorszy możliwy scenariusz: 1 ppm nanocząsteczek srebra)

WYMAGANIA HIGIENICZNE

ZABIJANIE WSZYSTKICH BAKTERII PRZEZ LAMILUX ANTIBAC

W trakcie trzyletniego projektu badawczego firma LAMILUX opracowała wspólnie z naukowcami i lekarzami wysoce skuteczny i odporny materiał, który może w trwały sposób poprawić standardy higieniczne w wielu dziedzinach życia na całym świecie.  Zastosowanie materiału do pokrycia ścian i sufitów w szpitalach i salach operacyjnych, czy też jako lekkiego tworzywa konstrukcyjnego w transporcie artykułów spożywczych lub higienicznego panelu ściennego w przetwórstwie żywności – LAMILUX AntiBac neutralizuje trwale i wydajnie ponad 99,9% wszystkich bakterii znajdujących się na jego powierzchni.

mocny odporny na warunki atmosferyczne laminat LAMILUX gewebe