BARWNIKI REAKTYWNE

Rozpuszczalne w wodzie, zawierające jedną lub więcej grup reaktywnych. Mają zdolność do trwałego chemicznego wiązania się z barwionymi włóknami. Stosowane do włókien celulozowych, wełny, jedwabiu i ich mieszanek z włóknami syntetycznymi. Dają wybarwienia bardzo odporne na pranie i światło. Stosuje się je we wszystkich technikach barwienia.

Barwniki do barwienia bawełny i wełny

  • Reaktywne barwniki