Środki uniepalniające

Środki uniepalniające do tkanin i dzianin substancje opóźniające zapłon, o wysokich temperaturach zapłonu, praktycznie niepalne, nadające własności uniepalniające wyrobom poddanym ich obróbce

  • Środki uniepalniające do tkanin i dzianin