Druk natryskowy (dyszowy)

Stosuje się cyfrowe drukarki natryskowe o dużej rozdzielczości pracujące na podobnej zasadzie jak biurowe drukarki atramentowe. Wzór powstaje w wyniku natryskiwania kropelek roztworu barwników przy użyciu specjalnych, sterowanych komputerowo dysz natryskowych.

Środki pomocnicze i barwniki

stosuje się te same barwniki co do barwienia a także barwniki pigmentowe które nie wykazują powinowactwa do wyrobów włókienniczych.

W przypadku druku pigmentowego pasty zawierają zwykle zagęstnik syntetyczny oraz środek wiążący.

  • Adhesives
  • Auxiliaries for continuous pigment dyeing
  • Auxiliaries for printing
  • Binders
  • Defoamers and deaerators
  • Effect pastes
  • Fixing agents
  • Flock adhesives and auxiliaries
  • Functional coatings
  • InkJet printing preparation
  • Pigment discharge
  • Screen printing adhesives
  • Silicone printing and coating
  • Thickeners
  • Transparent printing pastes
  • White and matt multicoloured pastes