Obróbka wstępna:

W celu otrzymania dzianiny lub tkaniny z masy luźnych włókien, wykonuje się kolejno operacje przędzalnicze co daje nam przędzę a następnie w wyniku operacji tkackich powstaje tkanina a w wyniku operacji dziewiarskich dzianina.

Równolegle,  poszczególne postacie surowca  mogą podlegać operacjom wykończalniczym o charakterze chemicznym.

W procesie przędzenia nanosi się na włókna substancje chemiczne ułatwiające przebieg procesu. Są to głównie oleje mineralne i silikonowe oraz węglowodory aromatyczne.

Proces tkania – klejenie osnów – pierwsza operacja przy wytwarzaniu tkanin.

Stosuje się w tym procesie klejonki tkackie mające na celu zwiększenie wytrzymałości przędz osnowowych. Są to najczęściej substancje na bazie polisacharydów (skrobia i jej pochodne), pochodne celulozy (np. karboksmetyloceluloza CMC), polimery syntetyczne (alkohol poliwinylowy, polioctan winylu czy poliakrylany).

 

Proces dziania –  w celu ograniczenia naprężeń występujących w wyniku tarcia pomiędzy przędzą i elementami maszyny stosuje się preparacje poślizgowe. Używa się także olejów do smarowania igieł dziewiarskich.

 

Pranie wstępne – odklejanie w przypadku tkanin surowych i usuwanie preparacji oraz olejów w przypadku dzianin. Stosowane są środki enzymatyczne (w przypadku klejonek skrobiowych) lub pranie w kąpielach wodnych przy użyciu odpowiednich środków piorących.

 • Auxiliaries for padding and continuous processes
 • Crease-prevention agents
 • Desizing agents
 • Detergents
 • Dispersing agents
 • Enzymes
 • Fastness improvement agents
 • Flocculants
 • Levelling agents
 • Machine additives
 • Oxidation and reduction agents
 • Peroxide destroyers
 • pH regulators
 • Sequestrants
 • Soaping agents
 • Special products
 • Wetting agents