Stosuje się dwie podstawowe metody barwienia tkanin:

1. Metoda  okresowa barwienia tkanin

Polega na obróbce materiału w kąpieli barwiącej w określonym czasie, określonych warunkach i przy użyciu chemicznych środków pomocniczych. Po zakończeniu procesu wyrób zostaje poddany praniu w celu usunięcia resztek barwnika do tkanin i pozostałości środków chemicznych.

2. Metoda ciągła i półciągła barwienia tkanin

Rozprostowany wyrób włókienniczy jest zanurzany w kąpieli (ewentualnie naniesienie następuje poprzez natrysk lub w postaci piany), poddany odżęciu a następnie metodą termiczną (para lub powietrze) utrwala się połączenie barwnika do tkanin z włóknem i wykonuje pranie mające za zadanie usunięcie pozostałości barwnika i resztek środków pomocniczych.

Barwienie tkanin z włókien celulozowych:

Najczęściej do barwienia tkanin stosuje się barwniki reaktywne. Barwniki bezpośrednie, kadziowe i siarkowe używane są znacznie rzadziej. Środki pomocnicze stosowane w procesie barwienia włókien celulozowych Środki pomocnicze do prania po barwieniu. Środki pomocnicze stosowane do utrwalania wybarwień.

Środki do barwienia tkanin naturalnych:

Wyroby z włókien wełnianych barwione są metodami okresowymi.

Stosowane są następujące grupy barwników do tkanin:

 • kwasowe
 • kwasowo-chromowe
 • metalokompleksowe 1:1 i 1:2
 • reaktywne

Środki pomocnicze do barwienia tkanin stosowane w procesie barwienia włókien wełnianych. Kwasy lub środki kwasotwórcze w celu uzyskania odpowiedniego pH środowiska. Środki wyrównujące pozwalające uzyskać odpowiednią równomierność wybarwień

Środki do barwienia włókien syntetycznych:

Włókna poliamidowe:

Stosuje się barwniki do barwienia tkanin: kwasowe, metalokompleksowe, reaktywne i zawiesinowe w metodzie barwienia okresowej.

Stosowane środki pomocnicze do barwienia tkanin syntetycznych:

 • regulatory pH służące do dokładnej regulacji kwasowości kąpieli
 • środki wyrównujące
 • środki poprawiające trwałość wybarwień

Włókna poliestrowe:

Barwienie włókien poliestrowych wymaga stosowania metod wysokotemperaturowych lub tzw. przenośników (carriers).
Stosowane są barwniki zawiesinowe. Barwienie odbywa się głównie metodą okresową lub rzadziej w przypadku tkanin metodą ciągłą (Thermosol).

Wybierz barwniki do poliestru z pomocą technologa INVENTEQ.

Środki pomocnicze stosowane do barwienia tkanin syntetycznych to:

 • środki pozwalające uzyskać odpowiednie pH 4-5.
 • środki ułatwiające dyfuzję barwnika do wnętrza włókna
 • środki wyrównujące poprawiające równomierność wybarwień
 • środki dyspergujące ułatwiające przygotowanie barwnika i zapobiegające jego migracji podczas suszenia
 • środki redukcyjne i opierające do usunięcia resztek barwników nie związanych z włóknem.

Włókna PAN:

Barwienie odbywa się metodą okresową przy użyciu barwników zawiesinowych dla jasnych odcieni i kationowych, które można aplikować metodą ciągłą lub okresową.

Środki pomocnicze do barwienia włókna PAN:

 • środki zakwaszające kąpiel
 • środki opóźniające sorpcję barwników kationowych (retarding agents)
 • środki dyspergujące
 • Środki pomocnicze do metod ciągłych
 • Środki antyzałamkowe
 • Środki odklejające
 • Detergenty
 • Środki dyspergujące
 • Enzymy
 • Środki poprawiające odporności
 • Flokulenty
 • Środki wyrównujące
 • Dodatki do maszyn
 • Środki redukcyjne
 • Stabilizatory wody utlenionej
 • Regulatory pH
 • Środki sekwestrujące
 • Środki zmydlające
 • Środki o specjalnym przeznaczeniu
 • Środki zwilżające