Stosuje się dwie podstawowe metody:

Metoda  okresowa:

Polega na obróbce materiału w kąpieli barwiącej w określonym czasie, określonych warunkach i przy użyciu chemicznych środków pomocniczych. Po zakończeniu procesu, wyrób zostaje poddany praniu w celu usunięcia resztek barwnika i pozostałości środków chemicznych.

Metoda ciągła i półciągła:

Rozprostowany wyrób włókienniczy jest zanurzany w kąpieli (ewentualnie naniesienie następuje poprzez natrysk lub w postaci piany), poddany odżęciu a następnie metodą termiczną (para lub powietrze) utrwala się połączenie barwnika z włóknem i wykonuje pranie mające za zadanie usunięcie pozostałości barwnika i resztek środków pomocniczych.

Barwienie wyrobów z włókien celulozowych:

Najczęściej do barwienia tych wyrobów stosuje się barwniki reaktywne. Barwniki bezpośrednie, kadziowe i siarkowe używane są znacznie rzadziej. Środki pomocnicze stosowane w procesie barwienia włókien celulozowych Środki pomocnicze do prania po barwieniu. Środki pomocnicze stosowane do utrwalania wybarwień.

Barwienie wełny:

Wyroby z włókien wełnianych barwione są  metodami okresowymi.

Stosowane są następujące grupy barwników:

– kwasowe

– kwasowo-chromowe

– metalokompleksowe 1:1 i 1:2

– reaktywne

Środki pomocnicze stosowane w procesie barwienia włókien wełnianych. Kwasy lub środki kwasotwórcze w celu uzyskania odpowiedniego pH środowiska. Środki wyrównujące pozwalające uzyskać odpowiednią równomierność wybarwień

Barwienie włókien syntetycznych:

Włókna poliamidowe:

Stosuje się barwniki kwasowe, metalokompleksowe, reaktywne i zawiesinowe w metodzie barwienia okresowej.

Stosowane środki pomocnicze

regulatory pH służące do dokładnej regulacji kwasowości kąpieli

środki wyrównujące, środki poprawiające trwałość wybarwień

Włókna poliestrowe:

Barwienie włókien poliestrowych wymaga stosowania metod wysokotemperaturowych lub tzw. przenośników (carriers). Stosowane są  barwniki zawiesinowe. Barwienie odbywa się głównie metodą okresową lub rzadziej w przypadku tkanin metodą ciągłą (Thermosol).

Środki pomocnicze stosowane do barwienia to:

środki pozwalające uzyskać odpowiednie pH 4-5.

środki ułatwiające dyfuzję barwnika do wnętrza włókna

środki wyrównujące poprawiające równomierność wybarwień

środki dyspergujące ułatwiające przygotowanie barwnika i zapobiegające jego migracji podczas suszenia.

środki redukcyjne i opierające do usunięcia resztek barwników nie związanych z włóknem.

Włókna PAN:

Barwienie odbywa się metodą okresową przy użyciu barwników zawiesinowych dla jasnych odcieni i kationowych które można aplikować metodą ciągłą lub okresową

Środki pomocnicze

środki zakwaszające kąpiel

środki opóźniające sorpcję barwników kationowych (retarding agents)

środki dyspergujące

 • Auxiliaries for padding and continuous processes
 • Crease-prevention agents
 • Desizing agents
 • Detergents
 • Dispersing agents
 • Enzymes
 • Fastness improvement agents
 • Flocculants
 • Levelling agents
 • Machine additives
 • Oxidation and reduction agents
 • Peroxide destroyers
 • pH regulators
 • Sequestrants
 • Soaping agents
 • Special products
 • Wetting agents