ŚCIANY I PODŁOGI ANTYBAKTERYJNE LAMILUX ANTIBAC

LAMILUX opracował nowatorski materiał kompozytowy dla sektora medycznego: Wzmocnione włóknem tworzywo sztuczne ma specjalną nanosrebrną powierzchnię, która wykazuje działanie antybakteryjne. Efekt: Zarazki umierają w ciągu kilku godzin. Innowacyjny materiał jest idealny na przykład do pokrywania ścian w salach operacyjnych i innych obiektach klinicznych.

Oprócz wykorzystania w sektorze klinicznym, antybakteryjny materiał high-tech ma również wiele obszarów zastosowania w branży spożywczej. Mianowicie tam, gdzie należy przestrzegać wysokich standardów higieny, a sterylność jest najwyższym nakazem; np. w chłodniach, komorach i pojazdach chłodniczych, a także w pomieszczeniach przetwórczych i rzeźniach.

WARIANTY Ścianek i podłóg antybakteryjnych

 • W grubościach 0,6 – 5,0 mm
 • Do wszystkich produktów LAMILUX z powierzchnią żelkotową
 • W różnych kolorach: Skala RAL, NCS i kolory niestandardowe
 • W szerokościach do 3,2 m
 • Dostępny w postaci płyt lub rolek

 

BRANŻE

 • Branża medyczna
 • Branża spożywcza
 • Branża pojazdów użytkowych
 • Budownictwo
 • Medycyna i higiena

 

SWOISTE ZALETY PRODUKTU

 • Potrójne działanie przeciwko wszelkiego rodzaju bakteriom, w tym wariantom odpornym
 • W ciągu 24 godzin zabitych zostaje ponad 99,9% wszystkich bakterii
 • Działanie przeciwbakteryjne utrzymuje się w najgorszych przypadkach przez ponad 50 lat
 • Wielokrotnie potwierdzone bezpieczeństwo dla człowieka i przyrody
 • Zwiększone bezpieczeństwo i minimalizacja ryzyka poprzez stałą dezynfekcję w dowolnym punkcie powierzchni w dowolnym momencie

POTRÓJNE DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE:

 • ograniczenie metabolizmu wskutek dezaktywacji enzymów komórkowych
 • zniszczenie błony komórkowej
 • uniemożliwienie replikacji DNA

 

DODATKOWE BEZPIECZEŃSTWO

LAMILUX AntiBac pomaga w niwelowaniu naturalnych wahań występujących podczas czyszczenia i dezynfekcji dzięki swojemu permanentnemu działaniu w każdym miejscu powierzchni ściennych i sufitowych. Pozwala to na dodatkowe zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa higienicznego.

Dezynfekcja oznacza co najmniej 105-krotną redukcję liczby zarazków, zatem wskutek działania LAMILUX AntiBac przeżywa mniej niż 10 na 1 000 000 zdolnych do rozmnażania zarazków.

Licząc od momentu rozpoczęcia dezynfekcji, proces rozmnażania zarazków ponownie przybiera na sile w tempie wykładniczym. Często już w tym momencie osiągany jest poziom krytyczny, zanim wzrost populacji zostanie zahamowany poprzez ponowne czyszczenie.

Stała dezynfekcja po zastosowaniu LAMILUX AntiBac polega natomiast na natychmiastowym zahamowaniu rozprzestrzeniania się bakterii. Powierzchnia jest dezynfekowana w trybie ciągłym, 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

BEZ LAMILUX ANTIBAC

Czyszczenie i dezynfekcja nie zawsze są we wszystkich miejscach równie skuteczne.

 

Z LAMILUX ANTIBAC

LAMILUX AntiBac daje gwarancję ciągłej dezynfekcji w każdym miejscu powierzchni – również w obszarach trudno dostępnych.

 

DZIAŁANIE DŁUGOFALOWE I STABILNOŚĆ

 • Uwalnianie jonów srebra na poziomie   poniżej dopuszczalnego limitu w kontakcie z żywnością zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie produktów biobójczych (50 ng/g)
 • Teoretyczna trwałość: 55 lat (= maks. czas uwalniania jonów srebra i tym samym efektu antymikrobowego przy dwukrotnym czyszczeniu dziennie) przy użyciu metody czyszczenia o maksymalnej agresywności za pomocą rozcieńczonego kwasu azotowego (HNO3 w temp. 40°C)
 • Ekspozycja na laboratoryjne warunki pogodowe wg normy DIN ISO 4892-A-2, 1000 h
 • Test kondensacji pary wodnej 40°C, 100% wilg. wzgl. (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)
 • Test cyklicznych zmian temperatury 8 h: 80°C / 16 h: -25°C, 6 tygodni (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)
 • Przechowywanie w temp. 80°C przez 6 tygodni (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)

Skuteczność wobec następujących zarazków wg standardów JIS Z 2801, DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149

Bacillus subtilis, Burkholderia cepacia, Clavibacter michiganensis, Enterococcus faecium, Erwinia amylovora, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas syringae, Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens), Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Aureobasidium pullulans, Candida albicans, Fusarium solani, Microdochium nivale, Penicillium funiculosum, Scopulariopsis brevicaulis, Streptomyces abikoensis, Trichophyton mentagrophytes, bakteriofag MS2 i inne.

 

BEZPIECZEŃSTWO

BIOKOMPATYBILNOŚĆ
Cytotoksyczność in vitro: ISO 10993-5
Mutagenność: OECD TG 471
Test alergenowy: Local Lymph Node Assay (LLNA)
Tolerancja testowana dermatologicznie: OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406
Działanie drażniące na oczy: HET-CAM-Test
OECD TG 406
Badania toksyczności inhalacyjnej: OECD TG 413
Tolerancja testowania doustnie: OECD TG 408
Toksykologia rozwojowa i teratogenność: OECD TG 413
OECD TG 422
EKOTOKSYKOLOGIA
Organizmy wodne: OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221
Mikroorganizmy: OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155
Organizmy ziemne: OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1
Osad czynny: OECD TG 303, 209
Oczyszczalnie ścieków: Nie wpływa na nitryfikację oraz wydajną i wysoką szybkość eliminacji nanocząsteczek srebra (najgorszy możliwy scenariusz: 1 ppm nanocząsteczek srebra)

WYMAGANIA HIGIENICZNE

ZABIJANIE WSZYSTKICH BAKTERII PRZEZ LAMILUX ANTIBAC

W trakcie trzyletniego projektu badawczego firma LAMILUX opracowała wspólnie z naukowcami i lekarzami wysoce skuteczny i odporny materiał, który może w trwały sposób poprawić standardy higieniczne w wielu dziedzinach życia na całym świecie.  Zastosowanie materiału do pokrycia ścian i sufitów w szpitalach i salach operacyjnych, czy też jako lekkiego tworzywa konstrukcyjnego w transporcie artykułów spożywczych lub higienicznego panelu ściennego w przetwórstwie żywności – LAMILUX AntiBac neutralizuje trwale i wydajnie ponad 99,9% wszystkich bakterii znajdujących się na jego powierzchni.

Cena za m² od:
22 €