Drukowanie wyrobów włókienniczych

Na typowy przebieg tej operacji składają się następujące etapy:

przygotowanie pasty drukarskiej z zagęstnika, barwnika lub pigmentów oraz innych środków chemicznych

nanoszenie pasty na wyrób włókienniczy jedną z technik druku

utrwalanie poprzez suszenie i obróbkę termiczną parą lub gorącym powietrzem w celu trwałego związania barwnika z wyrobem

usuwanie z wyrobu nie utrwalonego barwnika i innych środków chemicznych poprzez pranie

do drukowania wyrobów włókienniczych stosuje się następujące metody

Druk filmowy płaski

Wzór na wyrobie powstaje w wyniku przeciśnięcia pasty drukarskiej przez specjalny płaski szablon.

Druk filmowy rotacyjny

W druku rotacyjnym stosuje się szablony cylindryczne co umożliwia ciągły proces druku. Pasty podaje się do wnętrza szablonów za pomocą tzw rakli.

 • Adhesives
 • Auxiliaries for continuous pigment dyeing
 • Auxiliaries for printing
 • Binders
 • Defoamers and deaerators
 • Effect pastes
 • Fixing agents
 • Flock adhesives and auxiliaries
 • Functional coatings
 • InkJet printing preparation
 • Pigment discharge
 • Screen printing adhesives
 • Silicone printing and coating
 • Thickeners
 • Transparent printing pastes