• Powlekanie

    -dyspersje
    -zagęstniki
    -środki uniepalniajace
    -fluorocakarbony